Felelősségi nyilatkozat

Tartalom

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (továbbiakban GLS Hungary) a www.glsconnect.hu (továbbiakban honlap) weboldala a GLS Hungary szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleinek rendelkezésre álló ügyfélszoftvereit mutatja be, közvetlen elérésüket biztosítja. A honlap tartalma a legnagyobb gondossággal készült, az esetlegesen előforduló hibák - bejelentésük alapján – mihamarabbi kijavításáért mindent megteszünk. Ugyanakkor a GLS Hungary nem vállal felelősséget az információk helyességéért, teljességéért és aktualitásáért.

Ezen információk:
  • általános jellegűek, azaz nem kifejezetten egyetlen természetes vagy jogi személyre vonatkoznak,
  • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak,
  • nem feltétel nélküli az információk teljes, pontos, naprakész jellege.

Szerzői jog

A honlap minden eleme és teljes látványképe szerzői jogi védelem alatt áll, és részenként is védjegyoltalom illeti meg. Minden a honlappal, illetve az ott található információkkal, ábrákkal, logókkal, képekkel, egyéb adatokkal kapcsolatos felhasználáshoz a GLS Hungary előzetes és kifejezett írásos hozzájárulása szükséges.

Külső linkek

Annak érdekében, hogy a felhasználók szükséges kiegészítő információhoz jussanak, a GLS Hungary néhány esetben külső szolgáltatók honlapjaihoz is kapcsolódik, illetve átirányít. A GLS Hungary-nek semmilyen befolyása sincs ezeknek a kapcsolódó oldalaknak a fejlesztésére, tartalmára vonatkozóan, a GLS Hungary nem rendelkezik ezeket illetően ellenőrzési joggal, ezért semmiféle felelősséget nem vállal ezeket illetően.

GLS API

A GLS API célja

A GLS API (alkalmazásprogramozási felület) segítségével a Megbízók/Feladók (pl. webáruház üzemeltetők) saját rendszerükbe is beintegrálhatják a GLS csomagfeladáshoz és a különféle szolgáltatások megrendeléséhez szükséges modulokat, amelyekkel egyszerűsíteni, gyorsítani tudják a címkekészítési műveletet. A GLS API valamint a hozzákapcsolódó fejlesztői dokumentáció és mintafájlok a Honlapon a GLS API menüpont alatt (https://api.mygls.hu/) találhatók az ott megjelölt nyelveken.

A GLS API használata

A GLS API használata A GLS API menüpont alatt található dokumentumok nyílt hozzáférésű adatok, melyet bárki jogosult letölteni és felhasználni. Ezen adatok – a forrás feltüntetésével – kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra egyaránt szabadon felhasználhatók és újra felhasználhatók. A GLS Hungary által közzétett GLS API menüpont alatt található adatok, dokumentumok a fentiekben megjelölt célt szolgálják, mely adatokat a GLS Hungary időről-időre módosíthat. Ezen módosítást a GLS Hungary a Honlapon a GLS API menüpont alatt közzéteszi.

Díjazás

A GLS API használata díjmentes. Ez nem vonatkozik azonban azokra az esetekre, amikor a Megbízók a GLS API-t felhasználva saját programokat, megoldásokat, alkalmazásokat fejlesztenek vagy fejlesztetnek, ezen fejlesztési munkák ugyanis díjazással járó munkák lehetnek.

Felelősség

A GLS API-t használó személy („Felhasználó”) felelős azért, hogy a nem GLS Hungary által fejlesztett programok, alkalmazások, szoftverek a GLS API-nál található fejlesztői dokumentációnak megfelelően kerüljenek lefejlesztésre, így az képes legyen a GLS Hungary által fejlesztett szoftverekkel, programokkal kommunikálni. Amennyiben a Felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a GLS Hungaryt az ebből eredő károkért, következményekért semmiféle felelősség nem terheli.
A GLS Hungary jogosult visszautasítani minden olyan csomag felvételét, továbbá jogosult a csomagot a feladó részére visszakézbesíteni, abban az esetben, ha a feladó által feladott csomagon található csomagcímke nem felel meg a GLS Hungary által közzétett sztenderdeknek.

Rendelkezésre állás, karbantartási munkák

A GLS API az egész évben 24 órában elérhető. Tervezett karbantartási munkák esetében a GLS Hungary a szokásos módon tájékoztatja a Felhasználókat. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a GLS API a GLS Hungaryn kívülálló okok miatt nem elérhető. Az ebből eredő károkért, következményekért a GLS Hungary a felelősségét kizárja.
Jelen felelősségi nyilatkozatban foglaltak a hatályos nemzeti és Uniós jogszabályok által előírtak szerinti felelősségre vonási szabályokat nem érintik, ezáltal a GLS Hungary felelősségét ezen esetekben nem korlátozza, vagy zárja ki.